Regulamin

REGULAMIN

Regulamin zakupów

§1. Postanowienia ogólne

1. Poniższy regulamin jest podstawą na której opiera się działalność detaliczna sklepu internetowego BohoBabe. Regulamin podlega edycji a o każdych zmianach dokonanych w treści regulaminu użytkownik zostanie uprzednio poinformowany.

2. Sklep internetowy BohoBabe dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bbshop.pl jest prowadzony przez panią Aleksandrę Kulczyńską, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BB Aleksandra Kulczyńska, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Łodzi przy ul. Rolnicza 59, NIP: 7292566202  REGON: 380858837.

Dane kontaktowe (uwaga: w okresie pandemii dane kontaktowe nie są danymi do zwrotu produktu, w przypadku zwrotu prosimy o kontakt z butikbohobabe@gmail.com, nasze obsługa klienta wygeneruje etykietę zwrotną z danymi do zwrotu):

BB Aleksandra Kulczyńska

ul. Rolnicza 59, 93-328  Łódź

Mail: butikbohobabe@gmail.com

3. Na Państwa maila odpowiadamy w dni robocze w godzinach od 9.00 to 18.00 czasu polskiego.

4. Za każdym razem kiedy w regulaminie pojawi się jedno z poniższych stwierdzeń należy przez nie rozumieć:

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej z Panią Aleksandrą Kulczyńską niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której stosowne przepisy przyznają taką zdolność, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności poprzez składanie zamówień zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Sklep lub Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem www.bbshop.pl – Sklep internetowy BohoBabe dostępny na stronie internetowej pod adresem www.bbshop.pl, prowadzony przez Aleksandrę Kulczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą BB Aleksandra Kulczyńska.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedający skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres wskazany przy dokonywaniu Zamówienia;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego, który określa rodzaj, ilość towaru, sposób zapłaty, adres pod jaki towar ma zostać dostarczony, dane Klienta. Zamówienie stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego towarów wskazanych w zamówieniu.

5. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny, które widnieją w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), nie zawierają kosztów wysyłki.

7. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.

8. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i dodatkowo uprzednio sprawdzane pod kątem wad, dlatego też oferowane produkty są wolne od uszkodzeń.

9. Aby móc korzystać ze Sklepu internetowego BohoBabe niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,

b) połączenie z siecią Internet

c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,

d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej

§2 Zamówienia

1. Klient może dokonać zamówienia towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia można składać w sklepie www.bbshop.pl całą dobę.

2. Klient przed złożeniem zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem dostępnym na stronie www.bbshop.pl procedury składania zamówienia. Ponadto niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przeciwnym razie dokonanie zamówienia jest niemożliwe.

3.Aby złożyć zamówienie należy dodać towar, po dokonaniu wyboru koloru i rozmiaru do koszyka, podać wszystkie wymagane dane konieczne do wysyłki towaru oraz podjąć inne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

4. Składając zamówienie Klient potwierdza, że jest świadomy, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

6. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sklep. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

7. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przekazuje mu drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail informację o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji, potwierdza zawarcie umowy oraz ustalone warunki. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

9. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

10. Klient przed zakończeniem procedury zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym.

§3 Płatności

1. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia.

4. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. Istnieje możliwość zmiany ceny na skutek otrzymania bonu rabatowego po uprzednim wpisaniu odpowiedniego kodu w formularzu zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

6. Ceny umieszczone pod oferowanymi przez sklep internetowy towarami nie zawierają kosztów dostawy towarów do Klienta. Koszty te podawane są podczas realizacji zamówienia.

7. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

8. Do każdej przesyłki dołączone jest potwierdzenie zakupu..

9. W sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:

a) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

b) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy dla klientów krajowych: mbank 46 1140 2004 0000 3302 7793 9793, dla klientów zagranicznych Kod SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK, IBAN: PL46 1140 2004 0000 3302 7793 9793

c) System płatności elektronicznych "Płatności Shoplo":

- Po wybraniu Płatności Shoplo jako formy płatności, Klient będzie przekierowany do strony Płatności Shoplo. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę sklepu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności elektronicznych Płatności Shoplo jest Blue Media S.A.

- obsługa płatności kartą w systemie płatności elektronicznych Shoplo

* Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro

10. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu sklep internetowy wypowiada umowę Sprzedaży z winy Klienta i anuluje zamówienie.

11. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

12. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, kurier zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta Sprzedawca może wezwać Klienta do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Klienta, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania Umowy sprzedaży, zapłaty.

13. Dane do przelewu:

BB Aleksandra Kulczyńska

mbank nr : 46 1140 2004 0000 3302 7793 9793

§4 Dostawa

1. Wysyłka zamówienia nastąpi dopiero po opłaceniu pełnej kwoty całego zamówienia wraz z kosztami dostawy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w zamówieniu obowiązuje darmowa wysyłka lub Kupujący wybrał wysyłkę za pobraniem, przy której płatność dokonywana jest przy odbiorze wysyłki.

2. Zamówienia realizujemy w ciągu 2-4 dni roboczych. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, nie wliczając w to weekendów oraz dni wolnych od pracy/świąt. W niektórych przypadkach czas zamówienia może się wydłużyć do 7 dni.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, o zaistniałej sytuacji sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

4. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku braku produktu w magazynie. Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

5. Zamówienia realizujemy na terenie całej Polski. Wysyłki krajowe odbywają się za pośrednictwem firm firmy INPOST: wysyłką do paczkomatu za przedpłatą lub kurierem za pobraniem lub przedpłatą.

6. Jako przedpłata rozumiemy płatność wykonywaną przed wysyłką towaru, zaraz po dokonaniu zamówienia lub nie później niż do 3 dni po. Pobraniem jest płatność dokonywana w momencie odbioru przesyłki przez klienta w Paczkomacie za pomocą terminala lub bezpośrednio u kuriera.

7. W przypadku płatności przelewem za początek realizacji zamówienia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru płatności za pobraniem jest to dzień zawarcia umowy.

8. Koszty wysyłki przedstawiają się następująco:

Firma

Przedpłata

Pobranie

Inpost

13,00 zł

niedostępne

InPost kurier

14,00 zł

20,00 zł


Nie ma możliwości odbioru osobistego.

9. Gdy przesyłka zostanie dostarczona Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności kuriera czy opakowanie nie posiada żadnych uszkodzeń oraz dokładnie przejrzeć jego zawartość. W przypadku stwierdzenia braków w zamówieniu lub zauważeniu uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie a także niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej a co za tym idzie zwrotu towaru.

§5 Reklamacje, zwroty i wymiana

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać emailem na adres butikbohobabe@gmail.com

3. W wiadomości należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), datę zakupu towaru, rodzaj towaru, dokładny opis wady, datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru w postaci skanu, zdjęcia załączonego do maila lub wydruku z karty płatniczej .

4. W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

5. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować dołączając dowód zakupu oraz skontaktować się w nami, wysyłając maila na butikbohobabe@gmail.com, w celu wygenerowania etykiety zwrotnej.

6. W przypadku zwrotu inną drogą niż InPost koszta wysyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący.

7. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód zakupu dołączony do zamówienia.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomimy Państwa niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

• uszkodzenia wynikające z niepoprawnego sposobu prania odzieży;

• uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;

• uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania odzieży niezgodnie z przeznaczeniem;

• przebarwienia odzieży;

• przemakanie okryć wierzchnich o ile w opisie jest wskazane, że towar jest wodoodporny.

10. W przypadku stwierdzenia wady Klient może wnioskować o obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

11. W przypadku gdy wada jest nieistotna i nie wpływa na prawidłowe użytkowanie odzieży klient nie może odstąpić od umowy.

12. W przypadku gdy reklamacja zostanie uzasadniona a Kupującemu przyznane prawo do wymiany, Sprzedający wysyła nowy towar i pokrywa jego przesyłkę.

13. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

14. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

15. Towar zakupiony w sklepie internetowym podlega wymianie. Polega ona na dokonaniu zwrotu wybranego produktu i złożeniu oddzielnego zamówienia. Jeśli Klient zamówił produkt, który okazał się np. za mały i jest zainteresowany zamówieniem większego rozmiaru ma możliwość skorzystania z procedury zwrotu a produkt w większym rozmiarze może zamówić w oddzielnym zamówieniu.

Ważne! Nie ma możliwości wymiany towaru w obrębie jednej transakcji, a przy zamówieniu nowego produktu, należy dokonać oddzielnej płatności. Zwrotu artykułów, również przecenionych, można dokonać 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

16. Przyjmujemy jedynie nieużywane produkty. Klient może je przymierzyć jak w sklepie, ale powinien uważać, aby nie usunąć metek ani nie ubrudzić ubrań. Jeżeli produkt będzie nosić wyraźne ślady użytkowania zwrot nie zostanie uznany.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.

2. W tym celu należy pobrać formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie www.bbshop.pl a następnie mailowo odesłać wypełniony dokument. Mail: butikbohobabe@gmail.com.

3. Sprzedający przekaże konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia w którym Konsument poinformował o odstąpieniu od umowy. Przed zwrotem towaru prosimy o kontakt na butikbohobabe@gmail.com. Nasz personel przygotuje etykietę zwrotną i pomoże w procesie zwrotu. Towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu, który Sprzedający załącza do zamówienia. Towar musi być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z wszystkimi częściami towaru ( metki itp.). W przypadku gdy towar nie będzie pełnowartościowym produktem i będzie nosić ślady użytkowania zostanie natychmiast odesłany do Nadawcy a zwrot zostanie nieuznany.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów odesłania towaru przez kupującego). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu, z którego zamówienie zostało opłacone. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

§7 Ochrona prywatności i dane osobowe.

1. W trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym www.bbshop.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

3. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji czy składania zamówienia przetwarzane są przez panią Aleksandrę Kulczyńską, która prowadzi działalność gospodarczą pod firmą BB Aleksandra Kulczyńska ul. Rolnicza 59/36, 93-328 Łódź. Pani Aleksandra Kulczyńska jest administratorem tych danych.

4. Podczas składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia, w szczególności prosimy do podania imienia, nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia zamówienia. Klient zobowiązany jest również do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient ma również prawo do informacji czy i w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane.

6. Dane osobowe są wykorzystywane w celu:

a) realizacji umowy

b) w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną

c) za zgodą Klienta w celach marketingowych ( otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo- promocyjnych, w tym biuletynu handlowego).

7. Zgromadzone przez Sklep dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych osobowych podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta (Kurier, Przewoźnik, Firmy zajmujące się wysyłką).

8. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem, podczas przeglądania i pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy, w celu monitorowania ruchu na stronach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców.

9. Pliki cookies wykorzystuje się w Serwisie za zgodą Użytkownika wyrażoną przez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

10. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

2. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

3. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem, a Sklepem:

- zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, - uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

4. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich.

6. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2018

2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.bbshop.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl